Chế độ ăn cho bệnh rối loạn tiền đình.

Lương y Nguyễn Hữu Toàn và lời khuyên cho bệnh rối loạn tiền đình
Chế độ ăn bệnh rối loạn tiền đình Chế độ ăn uống hợp lý là một trong những phương pháp chữa bệnh rất hiệu quả. Với những bệnh nhân bị rối loạn tiền đình việc có một chế độ ăn uống hợp lý rất cần thiết. Những người bị rối loạn tiền đình nên:  Tránh các loại thực phẩm và đồ uống có lượng...