Châm cứu chữa rối loạn tiền đình

Châm cứu chữa rối loạn tiền đình
Châm cứu chữa rối loạn tiền đình Đại cương Rối loạn tiền đình là bệnh chứng thường gặp nhiều ở những người thuộc lứa tuổi trung niên hay người già. Bệnh xảy ra thường không có dấu hiệu báo trước. Chứng rối loạn tiên đình, đông y gọi là “Huyễn Vựng”. Là một chứng chứ không phải là một...